Užívateľský manuál a často kladené otázky Aoste Slicer

Aoste Slicer Režte, krájajte a ochutnávajte…
čítaj viac

Referenčné číslo : TR522341

FAQ

Krájač je navrhnutý na rezanie čerstvých produktov. Nikdy ho nepoužívajte na mrazené potraviny.
Na jednoduchšie získanie tenkých plátkov potravín s jemnou štruktúrou, ako je opečená hovädzina alebo ryba, je potrebné ich vychladiť a uchovávať v chladničke.
Mäso musí byť vykostené a ovocie bez jadier.
V umývačke riadu sa nesmie umývať podklad ani krájací nôž.
V umývačke riadu sa môže umývať len tlačidlo.
V hnacom systéme nožov spozorujete prítomnosť maziva. Toto mazivo sa nemá odstraňovať kvôli riziku zníženia životnosti a výkonu zariadenia.
V prípade nedostatku maziva naneste jemnú vrstvu potravinového maziva.
V žiadnom prípade nepoužívajte priemyselné mazivo (škodlivé pre zdravie).
Túto činnosť nepovoľujeme. Ak spozorujete problém s čepeľou noža, musí sa vymeniť.
Ak ste dodržali pokyny na spustenie spotrebiča uvedené v návode, pripojením iného spotrebiča do zásuvky sa presvedčte, či zásuvka funguje. Ak spotrebič stále nefunguje, nepokúšajte sa ho sami rozoberať alebo opravovať a odneste ho do schváleného servisného strediska.
Spotrebič nepoužívajte. Aby sa zabránilo akémukoľvek ohrozeniu, nechajte ho vymeniť v schválenom servisnom stredisku.
Váš spotrebič obsahuje cenné materiály, ktoré sa môžu zhodnotiť alebo recyklovať. Odneste ho do miestneho strediska zberu komunálneho odpadu.
Ak sa domnievate, že niektorá časť chýba, zavolajte stredisku služieb pre spotrebiteľov, a my Vám pomôžeme nájsť vhodné riešenie.
V časti „Príslušenstvo“ na webovej stránke nájdete všetko, čo potrebujete pre svoj výrobok.
Podrobnejšie informácie nájdete v časti Záruka na tejto webovej stránke.

Pozrite si ponuku obchodu s príslušenstvom

Scroll To Top