Váš produkt môže spoločnosť Krups opraviť počas záručnej doby aj po jej skončení.
Ak si chcete prezrieť záručné podmienky pre váš produkt, vyberte jeden z uvedených sortimentov produktov:

Malé domáce spotrebiče

Záruka spoločnosti Krups sa vzťahuje len na domáce použitie. Nevzťahuje sa na profesionálne ani komerčné použitie.

Záruka na doplňky, náhradní díly a kuchyňské náčiní

Záruka spoločnosti Krups sa vzťahuje len na domáce použitie. Nevzťahuje sa na profesionálne ani komerčné použitie.

Nenašli ste požadované informácie?