Questions fréquentes forfaits de réparation

Jednorazová pevná cena opravy

Máte otázky ohľadom vašej jednorazovej pevnej ceny za opravu?

Ušetrite čas a nájdite svoje odpovede pár kliknutiami.

Často kladené otázky

Prevádzkovanie jednorazovej opravy za pevnú cenu

Proces objednania

Môj lokálny autorizovaný servis nie je uvedený vo vašom zozname autorizovaných servisov, môžem ich požiadať, aby mi opravili spotrebič?
Službu jednorazovej pevnej ceny za opravu sa dá využiť iba v autorizovaných servisoch, ktoré sa zapojili do programu. Ak váš servis nie je uvedený v našom zozname, službu jednorazovej pevnej ceny za opravu si v ňom uplatniť neviete.
Formulár na lokalizáciu autorizovaného servisu nefunguje.
Ak nemôžete zobraziť mapu na geolokáciu dostupných servisov, môže ísť o dočasný technický problém. Radíme preto, aby ste sa obrátili na náš zákaznícky servis na našej stránke Kontakt / Iné / Porucha internetovej stránky a pokúsili sa zadať objednávku ešte raz.
Čo robiť, ak mi do 3 hodín po objednávke služby jednorazovej pevnej ceny za opravu neboli e-mailom doručené moje dokumenty – faktúra, poukaz, prepravné štítky, odkaz na sledovanie balíka?
Všetky podrobnosti a dokumenty týkajúce sa vašej objednávky jednorazovej pevnej ceny za opravu sú dostupné vo vašom účte / Moje objednávky a vrátenie tovaru pod príslušným číslom objednávky.

Ak v tomto menu nenájdete svoju objednávku, znamená to, že objednávka nebola overená, a preto vám nemala byť účtovaná. Potom vám odporúčame zadať objednávku znova.

V prípade, že vám boli účtované poplatky, alebo ak dokumenty nie sú súčasťou vašej objednávky, obráťte sa na zákaznícky servis prostredníctvom príslušného formulára alebo telefonicky na čísle 232 199 930 (cena za hovor so štandardnou sadzbou) od pondelka do piatku od 8:00 do 17:00 hodín.
Kde nájdem dokumenty a odkaz na sledovanie týkajúce sa mojej služby jednorazovej pevnej ceny za opravu?
Všetky podrobnosti a dokumenty týkajúce sa vašej objednávky jednorazovej pevnej ceny za opravu sú dostupné vo vašom účte / Moje objednávky a vrátenie tovaru pod príslušným číslom objednávky.

Ak dokumenty nie sú súčasťou vašej objednávky, obráťte sa na zákaznícky servis prostredníctvom príslušného formulára alebo telefonicky na 232 199 930 (cena za hovor štandardnou sadzbou) od pondelka do piatku od 8:00 do 17:00 hodín.
Môžem požiadať o dve jednorazové pevné ceny za opravu v rovnakej objednávke?
Každá služba jednorazovej pevnej ceny za opravu sa vzťahuje iba na jednu konkrétnu objednávku, ktorá nemusí zahŕňať iné produkty alebo služby jednorazovej pevnej ceny za opravu. Ak potrebujete rôzne opravy, zadajte iba jednu objednávku/službu jednorazovej pevnej ceny za opravu.
Musím si vytvoriť účet na zadanie objednávky služby jednorazovej pevnej ceny za opravu?
Vytvorenie účtu je kľúčové k splneniu vašich očakávaní.

Zákaznícky účet vám umožňuje využívať mnohé funkcie, ako napríklad možnosť sledovať vaše objednávky, registrovať vaše spotrebiče a balíčky, prihlásiť sa na odber nášho newslettera a zaregistrovať autorizovaný servis.
Môžem si kúpiť službu jednorazovej pevnej ceny za opravu priamo v autorizovanom servise?
Predaj služby jednorazovej pevnej ceny za opravu je exkluzívna možnosť ponúkaná našou značkou a len na našej webovej stránke.

Platba a vrátenie peňazí

Vrátené peniaze boli v nižšej sume. Ako je to možné?
Žiadosť o odstúpenie od zmluvy musíte podať v zákonnej lehote 14 dní od zakúpenia služby jednorazovej pevnej ceny za opravu.
Pokiaľ oprava nezačala, to znamená, že ste svoj spotrebič ešte nedoručili servisu v tom prípade Vám vrátime peniaze v plnej výške. V opačnom prípade kontaktujte náš zákaznícky servis.
Môžem si objednať službu jednorazovej pevnej ceny za opravu a zaplatiť, až keď dostanem svoj opravený spotrebič späť?
Služba jednorazovej pevnej ceny za opravu je potrebné zaplatiť aby bola objednávka vytvorená. Keďže je cena každej opravy pevná a jedinečná pre každú kategóriu spotrebičov , pri vrátení vášho opraveného spotrebiča nebudú účtované žiadne dodatočné náklady.

Právo odstúpenia od zmluvy

Čo robiť, ak chcem zrušiť svoju objednávku jednorazovej pevnej ceny za opravu?
Na zrušenie objednávky jednorazovej pevnej ceny za opravu máte 14 pracovných dní od dátumu nákupu.

Ak ste svoj spotrebič ešte neodovzdali autorizovanému servisu, môžete požiadať o preplatenie svojho poukazu na opravu prostredníctvom našej kontaktnej stránky /Zadaná objednávka / Storno objednávky - Lehota na odstúpenie od zmluvy /alebo telefonicky na 232 199 930 (cena za hovor so štandardnou sadzbou) od pondelka do piatku 8:00-17:00 hodín.

V prípade, že ste svoj spotrebič už prenechali autorizovanému servisu, prečítajte si prosím časť týkajúcu sa práva na odstúpenie od zmluvy v našich všeobecných podmienkach predaja, aby ste poznali pravidlá preplácania a čo najskôr kontaktujte našich poradcov na poradcov na telefónnom čísle 232 199 930 (cena hovoru štandardnou sadzbou) od pondelka do piatku od 8:00 do 17:00 hodín.

Upozorňujeme, že použitie on-line formulára môže našim poradcom trvať dlhší čas na spracovanie, čo neumožní okamžite zastaviť už začatú opravu.

Odoslanie a prijatie

Môj spotrebič má veľa prevádzkových častí a príslušenstva, musím ich všetky priniesť do autorizovaného servisu spolu so spotrebičom?
Musíte dodať iba príslušenstvo, ktoré je nevyhnutné na diagnostiku a testovanie fungovania spotrebiča, aby ste mohli váš spotrebič nechať opraviť. V prípade potreby si váš autorizovaný servis vyžiada príslušenstvo potrebné pre túto diagnostiku.
Ako vyplním svoj poukaz na službu jednorazovej pevnej ceny za opravu?
Poukaz na jednorazovú pevnú cenu opravy musí byť pred odoslaním alebo odovzdaním spotrebiča vyplnený úplne.

Musíte uviesť:
  • Vaše údaje: meno, priezvisko, e-mail (potrebné na získanie informácií o priebehu opravy od autorizovaného servisu)
  • Čo najpresnejší popis zistenej poruchy
  • Zoznam odnímateľného príslušenstva potrebného na diagnostiku a testovanie, ktoré dodávate so spotrebičom
  • Dátum
  • Váš podpis
Čo robiť, ak chcem zmeniť autorizovaný servis na využitie služby jednorazovej pevnej ceny za opravu?
Autorizovaný servis si vyberáte pri objednávke služby jednorazovej pevnej ceny za opravu. Zmeniť autorizovaný servis ale stále môžete. Jediné, čo musíte urobiť, je skontrolovať, či je nový autorizovaný servis, ktorý ste si vybrali, zaradený do nášho zoznamu so zmienkou „Jednorazová pevná cena opravy“ s podrobným popisom poskytovaných služieb (pozri mapu servisu).

Aby ste si uplatnili svoj poukaz na opravu, ukážte svoj pôvodne vydaný poukaz novému vybranému autorizovanému servisu. Adresa pôvodného autorizovaného servisu nikdy neruší platnosť pôvodného poukazu.

Proces opravy

Doručil som svoj spotrebič autorizovanému servisu, ale nedostal som žiadnu spätnú väzbu o procese opravy.
Ak ste nedostali žiadnu spätnú väzbu o priebehu opráv vášho spotrebiča, prosím, kontaktujte váš autorizovaný servis.
Čo sa stane, ak sa na mojom spotrebiči nezistí žiadna porucha?
Ak diagnostika autorizovaného servisu nepreukáže žiadnu poruchu, bude vám vrátená paušálna cena za opravu a spotrebič vám bude vrátený
Môj spotrebič sa nedá opraviť.
Zaväzujeme sa, že umožníme našim spotrebičom 15-ročnú opraviteľnosť prostredníctvom výroby a dlhodobého skladovania náhradných dielov, pokiaľ je to možné. V dôsledku toho môžu profesionálne autorizované servisy Krups kedykoľvek odstrániť poruchu zariadenia počas záručnej doby a po nej.

Napriek našej snahe však môžu byť niektoré časti dočasne nedostupné. Potom vás budeme kontaktovať a navrhneme vám, aby ste počkali, kým budeme môcť pokračovať v oprave, alebo môžete požiadať o vrátenie vášho spotrebiča a o plnú náhradu za vašu jednorazovú opravu za pevnú cenu.

Niekedy sa môže stať, že spotrebič bohužiaľ nie je možné opraviť; v tomto prípade ho môžete získať od autorizovaného servisu zpeť a dostať náhradu celej ceny za jednorazovú opravu za pevnú cenu.

Záruka

Môj opravený spotrebič po dodaní nefunguje alebo prestal fungovať počas 6-mesačného predĺženia záruky.
Záruku na váš spotrebič si môžete uplatniť počas 6-mesačného obdobia po vykonanej oprave. V takom prípade to nahláste autorizovanému servisu, ktorý sa o váš spotrebič postaral, s poukazom na opravu vydaným pri vašom prvom servise.
Môj spotrebič prestal fungovať po uplynutí 6-mesačnej predĺženej záruky.
Záruka sa vzťahuje na celý váš spotrebič počas 6 mesiacov po oprave. Po uplynutí tejto doby sa na váš spotrebič záruka už nevzťahuje. Obráťte sa preto na autorizovaný servis, aby vám spotrebič opravil alebo si objednajte novú službu jednorazovej pevnej ceny za opravu.
Je možné obnoviť záruku?
Predĺženie záruky zatiaľ nepredávame. Po oprave sa však na váš spotrebič plne vzťahuje 6-mesačné predĺženie záruky (nielen na opravené diely). Ak po uplynutí tohto 6-mesačného obdobia váš spotrebič opäť zlyhá, odporúčame vám zakúpiť ďalší službu jednorazovej pevnej ceny za opravu.
6-mesačné predĺženie záruky zahrnuté v rámci jednorazovej pevnej ceny za opravu pokrýva:
Predĺženie záruky na 6 mesiacov sa vzťahuje na spotrebič ako celok a nie iba na diely opravené v rámci služby.