Krups - Café & Latté Najčastejšie otázky

Café & Latté Vychutnajte si lahodné Caffè Latte!
čítaj viac

Referenčné číslo : KM310810

FAQ

Nikdy nedávajte kanvicu alebo izolovanú nádobu do mikrovlnnej rúry, umývačky riadu alebo na horúcu platničku.
Môžete používať papierový filter alebo stály filter (nylonový alebo kovový). V obchodoch sa predávajú tieto dva druhy filtrov.
Spustite kávovar s filtrom po prvý krát bez kávy a s jedným hrnčekom vody, aby sa vypláchol.
Platnička sa používa na udržiavanie kávy pri požadovanej teplote, kým je kávovar zapnutý. Táto funkcia je k dispozícii len pri kávovaroch so sklenou kanvicou.
Voda z vodovodu (bežná domáca pitná voda) je úplne vyhovujúca, ak je bez zápachu, ktorý mohol pozmeniť chuť nápoja. Balená voda je taktiež v poriadku.
Nepoužívajte chladenú ani horúcu vodu, pretože by to mohlo ovplyvniť teplotu nápoja.
Vždy používajte čerstvú vodu, a ak systém nebol používaný viac ako dva dni, vodu vymeňte.
Na prípravu studených nápojov používajte vodu s teplotou okolitého prostredia, nikdy nie chladenú vodu, a do šálky vložte dve alebo viac kociek ľadu (20 g na kocku ľadu).
Je potrebné si uvedomiť, že tvrdosť vody je hlavným dôvodom usadzovania vodného kameňa v prístroji, a preto odporúčame prístroj často odvápňovať (každé 3 mesiace alebo menej, podľa tvrdosti vody).
Termokanvice sa nesmú umývať v umývačke riadu!
Plastovú termokanvicu umyte v horúcej vode ihneď po použití.
Nikdy nečistite kanvicu kefou na riad ani inými pomôckami, pretože tieto môžu spôsobiť tenké praskliny, v dôsledku ktorých môže sklo implodovať. Termokanvicu z kefovanej ocele môžete jednoducho vyčistiť kefou na riad alebo podobnou pomôckou, dokonca aj jej vnútro.
V závislosti od modelu vášho zariadenia si ho môžete zakúpiť v autorizovanom servisnom stredisku alebo v na webovej stránke v časti Príslušenstvo.
Vo vašom kávovare sa prirodzene tvoria nánosy vodného kameňa. Pravidelné odstraňovanie vodného kameňa pomáha chrániť váš kávovar a zaisťuje mu dlhšiu životnosť, zároveň pomáha zachovať kvalitu kávy, ktorá zostáva aj postupom času konštantná. Hrozí, že vodný kameň môže definitívnym spôsobom ovplyvniť výkonnosť stroja.
Použite súpravu na odstraňovanie vodného kameňa alebo trochu bieleho octu:

• Použite trochu odvápňovacieho roztoku zriedeného v pol litri vody alebo použite 25 cl bieleho octu v pol litri vody.

• Nalejte roztok do vodnej nádržky (bez kávy),


• Uveďte do chodu (bez kávy). Po 2 minútach ručne zastavte chod. Nechajte kávovar hodinu postáť,


• Opäť uveďte kávovar do chodu, aby sa cyklus dokončil,


• Ak chcete prístroj vypláchnuť, spusťte 2 cykly s vodou bez pridania kávy.


V prípade potreby postup odstraňovania vodného kameňa zopakujte.
Frekvencia odstraňovania vodného kameňa z kávovaru závisí od tvrdosti vody a od toho, ako často kávovar používate. Známky svedčiace o usadzovaní vodného kameňa: cyklus prípravy kávy trvá dlhšie, spotrebič produkuje veľa pary, robí na záver cyklu oveľa väčší hluk alebo sa chod v priebehu cyklu zastaví, čo znamená, že vo vašom kávovare vznikli nánosy vodného kameňa. Vodný kameň by ste zo svojho kávovaru mali odstraňovať vždy po 20 až 40 cykloch alebo raz mesačne, a to v závislosti od tvrdosti vody.
Sklenená kanvica na kávu a zásobník filtra sa musia umývať v umývačke riadu na hornej poličke.
Vyčistite ventil proti kvapkaniu na držiaku filtra pod tečúcou vodou a manuálne ho aktivujte.
• Množstvo mletej kávy je príliš veľké. Odporúčame použiť jednu odmerku kávy (7 gramov) na šálku.
• Káva je mletá príliš najemno (mletie typu „espreso“).
• Ak používate stály filter, nepoužívajte papierový filter.
• Niektoré druhy papierových filtrov (na kávu s výraznejšou arómou) môžu predĺžiť čas prechodu vody do filtra a prípadne spôsobiť rozliatie.
V kávovare sa nachádza vodný kameň. Mali by ste odstrániť vodný kameň.
V prípade výpadku prúdu môže byť potrebné znovu stlačiť tlačidlo ZAP./VYP. Na modeloch s časovačom sa musia naprogramovať hodiny.
Ak ste dodržali pokyny na spustenie spotrebiča uvedené v návode, pripojením iného spotrebiča do zásuvky sa presvedčte, či zásuvka funguje. Ak spotrebič stále nefunguje, nepokúšajte sa ho sami rozoberať alebo opravovať a odneste ho do schváleného servisného strediska.
Spotrebič nepoužívajte. Aby sa zabránilo akémukoľvek ohrozeniu, nechajte ho vymeniť v schválenom servisnom stredisku.
​Záleží iba na preferenciách: môžete si kúpiť mletú kávu pre prekvapkávače v supermarkete v širokej ponuke sily a chuti, môžete mlieť svoju kávu alebo si môžete kúpiť kávu v obchode s kávou a požiadať ich o namletie pre filtrovanú kávu.
Mletú kávu vždy uchovávajte vo vzduchotesnej nádobe alebo vrecúško s kávou pevne uzatvorte sponou. Ak chcete predĺžiť čerstvosť kávy, uchovávajte nádobu v chladničke.
​Stredné až jemné (ale nie príliš). Môžete požiadať taktiež o „espreso mletie“.
Zväčšuje sa vnútorný obvod, voda riadne nepreteká a tečie pomalšie.
Záruka sa nevzťahuje na poruchy spôsobené nepravidelným odstraňovaním vodného kameňa.
Váš spotrebič obsahuje cenné materiály, ktoré sa môžu zhodnotiť alebo recyklovať. Odneste ho do miestneho strediska zberu komunálneho odpadu.
Ak sa domnievate, že niektorá časť chýba, zavolajte stredisku služieb pre spotrebiteľov, a my Vám pomôžeme nájsť vhodné riešenie.
V časti „Príslušenstvo“ na webovej stránke nájdete všetko, čo potrebujete pre svoj výrobok.
Podrobnejšie informácie nájdete v časti Záruka na tejto webovej stránke.

Dokumentácia

Pozrite si ponuku obchodu s príslušenstvom

Scroll To Top