Krups - Beertender Najčastejšie otázky

Beertender Čerstvo načapované pivo kedykoľvek
čítaj viac

Referenčné číslo : VB5180HU

FAQ

Zariadenie je vybavené indikátorom teploty, ak sa zmení na zelenú,znamená to, že pivo má optimálnu teplotu a je pripravené na čapovanie.
Áno. Ak máte súdok v zariadení, musí sa ponechať zapnuté na udržiavanie náležitého tlaku.
Schladenie piva na teplotu 2 °C vnútri zariadenia trvá asi 10 hodín, ak sú súdok a zariadenie pri izbovej teplote (22 °C). Túto dobu je možné skrátiť o niekoľko hodín, ak súdok vopred schladíte v chladničke. Pred vložením súdka do stroja ho odporúčame nechať vychladiť aspoň na 6 hodín v chladničke.
Pri nalievaní pred úplným vychladením súdka sa bude tvoriť veľa peny. Neodporúčame to.
ÁNO, 4- a 5-litrové sudy, ktoré už boli narazené, je treba skladovať v chladničke počas maximálne 30 dní po narazení. Narazené 2-litrové sudy by sa nemali skladovať v chladničke.
Pred čistením odpojte zariadenie a vysušte vonkajšiu aj vnútornú časť mäkkou handričkou alebo špongiou.
Po každom použití vyčistite zásobník na opätovné použitie horúcou mydlovou vodou.
Neponárajte zariadenie do vody.
Používaním agresívnych čistiacich prostriedkov sa môže systém poškodiť.
po uzavretí dvierok alebo pri ťahaní nápoja je zvuk normálny. Tento zvuk zodpovedá spusteniu čerpadla na natlakovanie súdka. Čerpadlo sa spustí po vložení súdka, vždy pri používaní a raz za polhodinu na udržanie tlaku piva.
Môže to mať viacero príčin:
• Je to prvý čapovaný pohár: trubica, ktorou sa pivo odvádza do chrliča, je naplnená ešte len plynom bez piva.
• Súdok nemá správnu teplotu.
• Obsluha nečapuje pivo správne: Pri čapovaní piva sa rúčka musí otvoriť rýchlo a úplne. Pohár držte pod chrličom pod uhlom 45°. Pred čapovaním piva pohár opláchnite vodou.
Možné príčiny:
• Trubica piva nie je úplne vložená do súdka.
• Trubica nie je dobre umiestnená v hlavici pipy zariadenia.
• Trubica piva je prederavená.
• Súdok je prázdny.
Áno, prvý pohár zo suda obsahuje najmä penu, ktorú môžete vyliať. Ak je však množstvo peny rovnaké aj v ďalších pohároch, pravdepodobne sud nie je dostatočne vychladený.
Slabá kondenzácia je bežný jav. Súvisí to s rozdielom teplôt.
Pri výmene sudov dôkladne osušte chladiacu komoru.
Ak ste použili všetkých 10 hadičiek dodaných s prístrojom, môžete si objednať nové hadičky na webovej stránke www.beertender.com.
Nezabudnite si odložiť nejaké hadičky navyše, aby ste svoj prístroj mohli naďalej používať, kým bude vaša objednávka prijatá a hadičky dodané.
Kompatibilný sud BeerTender (nenarazený) smiete skladovať pri izbovej teplote do konca mesiaca dátumu exspirácie, ktorý je uvedený na boku suda. Po narazení smiete skladovať sud 30 dní pri teplote 5 až 8 stupňov.
Nie, tri nastavenia teploty (2, 4 alebo 6°C) sú k dispozícii len v modeli B95.
Je to úplne normálne.
Zariadenie upraví teplotu, aby bolo pivo perfektne vychladené.
Počas tohto procesu vzniká hluk.
Ak ste dodržali pokyny na spustenie spotrebiča uvedené v návode, pripojením iného spotrebiča do zásuvky sa presvedčte, či zásuvka funguje. Ak spotrebič stále nefunguje, nepokúšajte sa ho sami rozoberať alebo opravovať a odneste ho do schváleného servisného strediska.
Spotrebič nepoužívajte. Aby sa zabránilo akémukoľvek ohrozeniu, nechajte ho vymeniť v schválenom servisnom stredisku.
Súdkov celý súbor značiek piva nájdete na webovej stránke „beertender.com“.
Áno, sú vyrobené z PET (2- a 4-litrové) alebo oceľové (5-litrové), ktoré všeobecne recyklovateľné na väčšine miest. Pre uistenie skontrolujte miestne pokyny pre recykláciu.
Počet porcií závisí od veľkosti súdka a veľkosti pohára, ktoré sa v každej krajine líšia. Pri 25 cl pohári získate 4 porcie na liter.
Bez prístroja je možné používať iba 5-litrové súdky.
Dvojlitrové súdky môžu zostať v zariadení počas 15 dní od otvorenia, 4 a 5-litrové súdky sa môžu uchovávať až 1 mesiac.
Súdok uchovávajte na chladnom tmavom mieste. Ak máte miesto v chladničke, rezervný súdok uchovávajte vychladený a pripravený na použitie.
Nie. Pivo je produkt, ktorý dobre neznáša vystavenie teplotám pod 0 °C a jeho kvalita by sa tiež znížila. Riskovali by ste aj vytečenie súdka.
S našimi prístrojmi sú kompatibilné len sudy uvedené na stránkach the-sub.com (pre 2-litrové sudy) a beertender.com (pre 4- a 5-litrové sudy).
Existujú dva spôsoby:
•vo výčapnom zariadení na pivo (ak sú sud a zariadenie pri izbovej teplote 20 °C, vychladenie 4- alebo 5-litrového suda na 4 °C bude trvať približne 15 hodín a vychladenie 2-litrového suda na 2 °C bude trvať približne 10 hodín)
• alebo v chladničke (8 až 12 hodín v závislosti od kapacity chladenia chladničky a veľkosti suda).
Áno, ak je dostupná zásuvka na 220-240V.
Áno, na primerané vzdialenosti a pokiaľ preprava nezahŕňa veľké zmeny v nadmorskej výške a z toho dôvodu príliš veľký tlak. Bez ohľadu na to je lepšie, ak ho necháte v cieľovej destinácii pred použitím niekoľko minút postáť. Keďže sa pivom mohlo potriasť, musíte nechať penu opäť usadiť.

Vezmite na vedomie, že súdok nie je možné prepravovať v lietadle z dôvodu výrazných zmien v nadmorskej výške a z toho dôvodu zmien tlaku.
Najvhodnejšia teplota na skladovanie je od 5 do 8 °C. Rovnako ako pri iných pivných súdkoch, nenechávajte ho vystavený teplotám nad 30 °C.
Prázdne súdky je možné vyhodiť spolu s ostatným odpadom z domácnosti. Uistite sa však, že dodržiavate kritériá triedenia špecifické pre vaše bydlisko.
Váš spotrebič obsahuje cenné materiály, ktoré sa môžu zhodnotiť alebo recyklovať. Odneste ho do miestneho strediska zberu komunálneho odpadu.
Ak sa domnievate, že niektorá časť chýba, zavolajte stredisku služieb pre spotrebiteľov, a my Vám pomôžeme nájsť vhodné riešenie.
V časti „Príslušenstvo“ na webovej stránke nájdete všetko, čo potrebujete pre svoj výrobok.
Podrobnejšie informácie nájdete v časti Záruka na tejto webovej stránke.

Pozrite si ponuku obchodu s príslušenstvom

Scroll To Top