Home |  Podmienky prístupu do Klubu Krups

Podmienky prístupu do Klubu Krups

Súhlasím s tým, aby moje osobné a kontaktné údaje uvedené v tomto formulári spracovával Krups v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Poskytnuté údaje budú spracovávané iba v nevyhnutnom rozsahu na účely odovzdávania informácií týkajúcich sa marketingových aktivít a noviniek Krups.

Súhlasím so zasielaním správ na moju uvedenú e-mailovou adresu.