Home |  Príprava perfektného espressa

Príprava perfektného espressa

 

Definícia

Jeho meno hovorí samo za seba: espresso musí b pripravené na minútu a servírované v malej šálke, aby mohlo byť v danú chvíľu vypité. Espresso je komplexný nápoj, koncentrácia aromatických zložiek, ktoré ho odlišujú od ostatných nápojov.
Espresso je predovšetkým roztok, pretože obsahuje rôzne prvky (kyseliny, bielkoviny, cukry, tuky a ďalšie látky). Jedná sa tiež o emulziu, pretože sa v ňom nachádzajú oleje obsahujúce aromatické látky; ktoré dodávajú káve plnosť a hladia chuťové poháriky. A nakoniec je espresso aj suspenziou kvôli hustej vrstve krému orieškovej farby, ktorá ho pokrýva.
(člán
ok od illycaffè France)

 

Návod

• 7g (+/– 0,5 g) jemne mletej kávy
• Teplota vody pri odtoku zo stroja musí b 88° až 92° C
• Výstupný tlak 9 barov
• Objem v šálke 25 až 30 ml
• Čas extrakcie 25 sekúnd (+/-5 sek.)
Pri dlhšej dobe extrakcie vzniká príliš extrahovaná káva s veľkým množstvom kofeínu a horkou až zvieravou chuťou. Pri príliš krátkej dobe extrakcie naopak vzniká málo extrahovaná káva, ktorá je kyslá a má málo výraznú chuť.
Veľkosť (alebo hrúbka) rozomletých zŕn môže ovplyvniť extrakciu z hľadiska času, objemu aróm. Na espresso musia b zrná jemne rozomleté, aby došlo rýchlo k optimálnej extrakcii všetkých aróm kávy.